Boek

Trainen met resultaat

De praktijk is de werkelijkheid, en de theorie helpt ons om die te begrijpen. Zo sta je er als trainer ook in. De klant legt je een situatie voor die hij aan wil pakken. De afdeling werkt niet optimaal, er zijn samenwerkingsproblemen, de klantgerichtheid moet beter of de rol van de leidinggevende is veranderd. Daarna kijkt de klant je verwachtingsvol aan in de hoop dat je zijn probleem oplost. Voordat je kunt gaan trainen moet er nog wel het een en ander gebeuren.

Dit boek helpt je van klantvraag naar training. Wat wil de klant precies, hoe is de situatie ontstaan, welke mogelijkheden zijn er om het aan te pakken, om welke competenties gaat het, welk resultaat heeft de klant voor ogen, hoe is het op de werkplek geregeld, hoe kijken de deelnemers er zelf naar en tot slot welk probleem ga je oplossen. Dan staan er theorieën en oefeningen tot beschikking waarmee je aan de slag kunt.

Dit boek is bestemd voor trainers die meer willen dan alleen een training draaien, zij willen de klant werkelijk helpen en gaan uit van de belangen van de deelnemers en ook die van de organisatie. Tien thema’s uit de praktijk; besluitvorming, conflicthantering, integriteit, klantgerichtheid, motivatie, onderhandelen, probleem oplossen, samenwerken, weerstand en zelfkennis vormen de kern van het boek. Elk thema is uitgewerkt met theorieën en oefeningen, waarmee je als trainer zo aan de slag kunt. Dit boek is ook geschikt voor andere vakmensen die met leren bezig zijn zoals; docenten, opleidingsfunctionarissen, P&O-ers, managers of therapeuten.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel, via internet en rechtstreeks bij de uitgever.

inhoudsopgave
inleiding
voorbeeld
aanbevelingen
artikel

 

Bekijk ook

Trainen/coachen

De praktijksituatie is het uitgangspunt. Daar wil de klant resultaat zien. Theorie├źn en methoden bieden aangrijpingspunten voor de aanpak. Transfer is daar een essentieel onderdeel van.

Training en coaching

Werkvormen

Maak je training dynamisch en gevarieerd. Kies werkvormen die aanzetten tot activiteit en de deelnemer een leerervaring laat beleven.

Meer werkvormen

Boek

Een antwoord op de vraag; welke stappen zet ik van de leervraag van de klant via training of coaching naar effect op de werkplek. Want daar gaat het om.

Over mijn boek

Methode/Aanpak

Een goede combinatie van leermethoden en werkvormen zorgen er voor dat kennis en vaardigheden beter beklijven. E-learning is daar een goede aanvulling op.

Meer methode/aanpak