Ontwerpen leertrajecten

De vraag van de Klant is het uitgangspunt, daarnaast heb ik als onderwijskundige verstand van leren. Door deze twee te combineren en aantrekkelijk te maken voor de deelnemers met boeiende werkvormen, ontwikkel ik voor de klant een traject waar de deelnemers nog lang over napraten en de klant de resultaten van ziet.

Een dergelijk leertraject heeft een aantal belangrijke kenmerken

  • Er is sprake van een ontwikkelproces waarbij de deelnemers ontdekken dat zij veel meer capaciteiten hebben dan zij zelf dachten.
  • Het gaat om: inzicht, houding, vaardigheid en kennis. De combinatie hiervan maakt dat het geleerde een blijvende verandering teweeg brengt.
  • De eigen werksituatie vormt het uitgangspunt, situaties uit de dagelijkse praktijk zijn een onderdeel van de leerstof. Hierdoor herkennen de  deelnemers de theorie en zien zij toepassingsmogelijkheden op de werkplek.
  • De deelnemers zijn overtuigd van het belang van het geleerde en passen het daarom toe binnen hun werkzaamheden.
  • Door de persoonlijke groei acteren de deelnemers na het leertraject op een hoger niveau en onderscheiden zij zich binnen de organisatie  van hun collega’s.

Werkwijze richting klant

Bij het opzetten van een leertraject is het belangrijk om naast het resultaat ook de inhoud en de werkwijze goed met de klant af te stemmen. Deze stappen zijn een bruikbaar handvat.

  • Een startgesprek met de opdrachtgever en afdeling PenO dan wel afdeling Opleidingen waarin de klantvraag, de verwachtingen en de mogelijkheden aan de orde komen.
  • Nulmeting, dit houdt in: een observatie op de werkplek, een gesprek met de deelnemers over hun werkzaamheden en hun leervragen en een gesprek met de direct leidinggevende over de begeleiding vanuit de organisatie.
  • Op basis hiervan ontwikkel ik een basisprogramma. De betrokkenen, dat zijn: de opdrachtgever, de afdeling opleidingen/afdeling PenO, de direct leidinggevende en de deelnemers, krijgen de mogelijkheid om hier op te reageren. Ik verwerk de aanpassingen, daarna is het programma definitief.

Bekijk ook

Trainen/coachen

De praktijksituatie is het uitgangspunt. Daar wil de klant resultaat zien. Theorie├źn en methoden bieden aangrijpingspunten voor de aanpak. Transfer is daar een essentieel onderdeel van.

Training en coaching

Werkvormen

Maak je training dynamisch en gevarieerd. Kies werkvormen die aanzetten tot activiteit en de deelnemer een leerervaring laat beleven.

Meer werkvormen

Boek

Een antwoord op de vraag; welke stappen zet ik van de leervraag van de klant via training of coaching naar effect op de werkplek. Want daar gaat het om.

Over mijn boek

Methode/Aanpak

Een goede combinatie van leermethoden en werkvormen zorgen er voor dat kennis en vaardigheden beter beklijven. E-learning is daar een goede aanvulling op.

Meer methode/aanpak