Voorlichting en advies

De theorie helpt ons om de praktijk te begrijpen, daarom is het verstandig om theoretische modellen in te zetten als het om organisatieverandering dan wel verbetering gaat. Daarnaast gaat elke verandering of de gedachte daaraan alleen al gepaard met deining en emoties. Het gevoel van onveiligheid wat optreedt bij elke verandering is daarvan een voorbeeld. Een plan met daarin duidelijke fasen en een heldere structuur is dan nodig om koersvast te blijven en het communiceren met de medewerkers mogelijk te maken. ‘Weinig weten doet veel vermoeden’ is een Chinees spreekwoord wat aangeeft dat een gebrek aan informatie tot wilde speculaties en veel onrust kan leiden, terwijl dat helemaal niet nodig is.

Ik geef hier een aantal voorbeelden van theoretische modellen die ik inzet als ik samen met de klant een organisatievraag dan wel probleem aanpak. Soms blijft het bij een advies en heeft de klant hier genoeg aan, soms volgt er een gezamenlijk traject waar een training een onderdeel van uit kan maken (zie voorbeelden in mijn boek ‘Trainen met resultaat’).

-       Analyse situatie organisatie (matrix Tichy)
-       Faseren verbeterslag (logische niveaus Bateson)
-       Oplossen samenwerkingsproblemen (PAD model)
-       Aanzet veranderproces (moderatie methode)
-       Scherpstellen van de leervraag (AKA fasenmodel)

Bekijk ook

Trainen/coachen

De praktijksituatie is het uitgangspunt. Daar wil de klant resultaat zien. Theorie├źn en methoden bieden aangrijpingspunten voor de aanpak. Transfer is daar een essentieel onderdeel van.

Training en coaching

Werkvormen

Maak je training dynamisch en gevarieerd. Kies werkvormen die aanzetten tot activiteit en de deelnemer een leerervaring laat beleven.

Meer werkvormen

Boek

Een antwoord op de vraag; welke stappen zet ik van de leervraag van de klant via training of coaching naar effect op de werkplek. Want daar gaat het om.

Over mijn boek

Methode/Aanpak

Een goede combinatie van leermethoden en werkvormen zorgen er voor dat kennis en vaardigheden beter beklijven. E-learning is daar een goede aanvulling op.

Meer methode/aanpak