Curriculum Vitea

 

Opleiding

 • Coachen met voice dialogue bij NVO2
 • Supervisiekunde, begeleidingstechnieken en coaching (master)
 • Onderwijskunde bedrijfsopleidingen en management (universitair)
 • Socratisch adviseren (Nieuwe Trivium Kessels)
 • Implementeren van kwaliteitszorgsystemen (DNV)
 • Adviseren van organisaties (Jongmans training)
 • Projectmanagement (Kernconsult)
 • Organisatiekunde en marketing (master)
 • Opleiden en deskundigheidsbevordering (master)
 • Trainen van sociale vaardigheden
 • Didactische werkvormen en leermethoden voor volwassenen
 • Drama en expressie als ontwikkeling en leermiddel
 • Werken met specifieke groepen en groepsdynamica
 • Docenten opleiding informatica (HBO)
 • Docenten opleiding handenarbeid en kunstgeschiedenis (HBO)
 • Docenten opleiding natuurkunde, scheikunde en biologie (HBO)

 

Loopbaanbeschrijving

2010       Zelfstandig trainer, coach, ontwikkelaar, opleider en auteur
1999       Trainer, adviseur en coach management en communicatie
1997       Onderwijskundige, innovatie van opleidingen en opzetten van leergangen
1990       Trainer en adviseur organisatie en ontwikkeling
1980       Educatief werker basiseducatie en educatief werk volwassenen
1977       Docent maatschappijleer, gezondheidskunde en handvaardigheid
1972       Vormingswerker bij vormingswerk werkende jongeren

 

Expertisegebieden

 • Management en leiderschap
 • Organisatieontwikkeling
 • Communicatie en gespreksvoering
 • Creatief denken en problemen oplossen
 • Interne opleiders en instructeurs opleiden
 • Ontwikkelen leergangen vaardigheidsonderwijs
 • Zelfmotivatie professionals

 

 Registraties/Certificering

 • Opzetten kwaliteitszorgsystemen
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • Projectmatig werken
 • Acquisitie en marketing
 • Counseling met allochtone cursisten
 • Gesprekstechnieken met NLP

 

Ervaring op gebied van branche en doelgroepen

 • Opzetten en begeleiden MD trajecten voor middenmanagement.
 • Supervisie aan vrouwelijke managers gericht op persoonlijk functioneren.
 • Opzetten leergangen vanuit bedrijfscompetenties.
 • Accountmanager en projectleider ontwikkeltrajecten.
 • Veel ervaring in de sectoren industrie, logistiek en overheid.
 • Trainen van meewerkende leidinggevenden binnen productiebedrijven.
 • Trainen van opleiders en instructeurs binnen organisaties.
 • Communicatie, gespreksvoering en onderhandelen in de lijn.
 • Klantgericht optreden en interne samenwerking binnen de dienstverlening.
 • Creatief probleem oplossen voor de (commerciële) dienstverlening.
 • Toepassen van blended learning binnen vaardigheidtrajecten.
 • Vaste freelancer voor Boertiengroep, Vapro College, Flecto, Hogeschool Dirksen.
 • Mijn boek over trainen en het belang van transfer heeft als ondertitel: ‘van klantvraag naar effect op de werkplek’.

 

Recente innovatie

2012
2011
2010
2010
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2005
2004
2004

Uitgave boek ‘Trainen met resultaat’ ondertitel 'van klantvraag tot effect op de werkplek'
Module 'vaardigheden via afstandsonderwijs' ontwikkelen en uitvoeren
Relatie praktijk en blended learning
Module 'gespreksvoering en vraagtechnieken' ontwikkelen en uitvoeren
Leergang instructie geven in een kennisbehoud traject
Beleidsvorming; levensfase bewust leidinggeven
Begeleidingtraject opzetten en uitvoeren vrouwelijke managers bij de overheid
Verbetertraject on the job met uitvoerende leidinggevenden in de industrie
Management leergang dienstverlening
HRM-cyclus opzetten en uitvoeren voor nutsbedrijven
HRM-cyclus verbinden met competentiemanagement en implementeren voor technische bedrijven
Management ontwikkeltraject opzetten en uitvoeren voor productieafdelingen in de industrie
Cultuuromslag begeleiden bij een rijksdienst
Coaching en ontwikkelen van leiderschap met vrouwelijke managers
Competentieworkshops voor de rijksoverheid ontwikkelen en uitvoeren
Competentietraject opzetten en inbedden in de organisatieverandering, daarvoor trainingsmodules ontwikkelen en uitvoeren
Ontwerpen en uitvoeren leergangen voor interne opleiders in de voedingsmiddelenbranche
Interne en externe klantgerichtheid bij gemeentelijke overheid
Ontwikkelleergang voor secretaressen ontwerpen en uitvoeren

 

Bekijk ook

Trainen/coachen

De praktijksituatie is het uitgangspunt. Daar wil de klant resultaat zien. Theorie├źn en methoden bieden aangrijpingspunten voor de aanpak. Transfer is daar een essentieel onderdeel van.

Training en coaching

Werkvormen

Maak je training dynamisch en gevarieerd. Kies werkvormen die aanzetten tot activiteit en de deelnemer een leerervaring laat beleven.

Meer werkvormen

Boek

Een antwoord op de vraag; welke stappen zet ik van de leervraag van de klant via training of coaching naar effect op de werkplek. Want daar gaat het om.

Over mijn boek

Methode/Aanpak

Een goede combinatie van leermethoden en werkvormen zorgen er voor dat kennis en vaardigheden beter beklijven. E-learning is daar een goede aanvulling op.

Meer methode/aanpak