Methode/aanpak

Het gaat om het resultaat, wat wil de klant bereiken, die vraag staat centraal. De trainer werkt samen met de klant aan een traject waar een training, een coachingstraject, learning on the job of e-learning een onderdeel van uit kunnen maken.

De trainer begint bij de werkelijkheid, de praktijk en maakt bij de analyse van de situatie gebruik van de theorie. Deze analysefase is nodig om het juiste probleem op te lossen op een zo simpel mogelijke manier. De theorie die we daarbij gebruiken geeft ons inzicht en aangrijpingspunten hoe we de praktijk het best kunnen benaderen. Voor het vertalen van de klantvraag en het analyseren van zijn probleem is deze theorie nodig.

Analysefase                              Keuzefase                                              Actiefase

Fasen in het traject van klantvraag naar opdracht (het AKA-fasenmodel, Aafke de Vor)

Transfer

De transfer van het geleerde naar de werkplek is een onderdeel van het totale traject en begint al voordat het traject van start gaat. Cruciaal daarbij is de rol van de direct leidinggevende. Die zorgt voor de voorwaarden die nodig zijn voor de toepassing van het geleerde, zodat de medewerker zijn nieuwe kennis, inzicht, houding en vaardigheden in praktijk kan brengen.

Bekijk ook

Trainen/coachen

De praktijksituatie is het uitgangspunt. Daar wil de klant resultaat zien. Theorie├źn en methoden bieden aangrijpingspunten voor de aanpak. Transfer is daar een essentieel onderdeel van.

Training en coaching

Werkvormen

Maak je training dynamisch en gevarieerd. Kies werkvormen die aanzetten tot activiteit en de deelnemer een leerervaring laat beleven.

Meer werkvormen

Boek

Een antwoord op de vraag; welke stappen zet ik van de leervraag van de klant via training of coaching naar effect op de werkplek. Want daar gaat het om.

Over mijn boek

Methode/Aanpak

Een goede combinatie van leermethoden en werkvormen zorgen er voor dat kennis en vaardigheden beter beklijven. E-learning is daar een goede aanvulling op.

Meer methode/aanpak