Blended Learning

Leren doe je met al je zintuigen en op veel verschillende manieren, door daar je aanpak op af te stemmen bereik je meer effect. Of het nu om inzicht, houding, vaardigheden of kennis gaat steeds zul je voor de keuze staan welke middelen en methoden je inzet. Een mix van vormen en methoden kun je aanduiden met de term Blended Learning. E-learning is daar een onderdeel van en een van de methoden die je in kunt zetten, naast groepstraining of leren op de werkplek.

In de betekenis die ik hanteer kun je zeggen Blended Learning is een combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie. Het is een mix van alle middelen waar we over beschikken als het om leren gaat, denk daarbij aan; technologie, types instructie, leertheoretische uitgangspunten of didactische strategieën.

Bekijk ook

Trainen/coachen

De praktijksituatie is het uitgangspunt. Daar wil de klant resultaat zien. Theorie├źn en methoden bieden aangrijpingspunten voor de aanpak. Transfer is daar een essentieel onderdeel van.

Training en coaching

Werkvormen

Maak je training dynamisch en gevarieerd. Kies werkvormen die aanzetten tot activiteit en de deelnemer een leerervaring laat beleven.

Meer werkvormen

Boek

Een antwoord op de vraag; welke stappen zet ik van de leervraag van de klant via training of coaching naar effect op de werkplek. Want daar gaat het om.

Over mijn boek

Methode/Aanpak

Een goede combinatie van leermethoden en werkvormen zorgen er voor dat kennis en vaardigheden beter beklijven. E-learning is daar een goede aanvulling op.

Meer methode/aanpak