Werkvormen

De beste manier om iets te leren is er zelf les in geven zei Seneca een Romeins filosoof en schrijver. Autonomie, innerlijke vrijheid en praktische toepasbaarheid waren zijn stelregels. Als je deze visie in leren en trainen samenvat kom je uit bij werkvormen die deelnemers veel ruimte biedt voor eigen invulling, een grote zelfwerkzaamheid vereist en die een praktische uitkomst hebben.

De deelnemer is actief aan het werk en geeft zijn eigen leerproces vorm. Hij ontdekt al doende wat de beste aanpak is, ontwikkelt een positieve houding, is bereid om te veranderen en ziet in wat hij beter kan doen. Deze stappenreeks van ontdekken naar actie ondernemen ondersteun je door gebruik te maken van werkvormen.

De werkvormen die je hier vindt horen bij het boek ‘Trainen met resultaat’ en zijn ook zelfstandig te gebruiken. 

Thema's Werkvorm
Besluitvorming Organisatie en besluitvorming (prioriteren van teamwaarden)
Conflicthantering Thomas en Kilmanntest (test stijlen conflicthantering)
Integriteit Kaartspel integriteit (discussiekaartspel waarden en normen)
Onderhandelen Bijenkorf (onderhandelrollenspel)
Samenwerken Knollenspel (varianten voor vijf, zeven, acht en negen spelers)
Koffiespel (variant voor zes deelnemers)
Zelfkennis De Big eight (persoonlijkheidstest)
Intake  Overtuigingskracht (intakevragenlijst overtuigingskracht)
Evaluatie Zeg het in beelden (evaluatiespel in tien variaties)

 

Bekijk ook

Trainen/coachen

De praktijksituatie is het uitgangspunt. Daar wil de klant resultaat zien. Theorie├źn en methoden bieden aangrijpingspunten voor de aanpak. Transfer is daar een essentieel onderdeel van.

Training en coaching

Werkvormen

Maak je training dynamisch en gevarieerd. Kies werkvormen die aanzetten tot activiteit en de deelnemer een leerervaring laat beleven.

Meer werkvormen

Boek

Een antwoord op de vraag; welke stappen zet ik van de leervraag van de klant via training of coaching naar effect op de werkplek. Want daar gaat het om.

Over mijn boek

Methode/Aanpak

Een goede combinatie van leermethoden en werkvormen zorgen er voor dat kennis en vaardigheden beter beklijven. E-learning is daar een goede aanvulling op.

Meer methode/aanpak